PL
PLN

Nie masz produktów w koszyku.

Nie masz produktów w koszyku.

Loading..

Product was successfully added to your shopping cart.

5

Product was successfully added to your comparison list.

Regulamin sklepu internetowego Matiemi.eu

 

Niniejszy Regulamin jest naszą własnością intelektualną. Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez osoby trzecie tego Regulaminu w tym również wyciągów lub fragmentów z Regulaminu mających na celu komercyjne oferowanie usług i/lub towarów jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia i nadużycia bez wiedzy i/lub wbrew woli autora, będzie podlegało dalszym konsekwencjom wraz z podjęciem stosownych działań prawnych. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień i korzystania ze sklepu  www.matiemi.eu . Aktualne wersje wszystkich dokumentów są dostępne na stronie, a archiwalne wersje są przechowywane w siedzibie naszej firmy pod adresem ul. Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las oraz są do wglądu na życzenie klienta.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu są przetwarzane przez firmę Matiemi Kinga Nowicka z siedzibą w Suchym Lesie ul. Sportowa 2c,  62-002 Suchy Las zarejestrowaną w Centralna Ewidencja i informacja o Działalności gospodarczej NIP 5781625423 REGON 362777366 i wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • - weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online
 • - administrowania Twoim kontem oraz jeśli wyrazisz na to zgodę w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep
 • - dostarczenia produktu/ów do Ciebie (przekazujemy podstawowe dane osobowe firmie kurierskiej lub innemu dostawcy)
 • - sprawdzania ściągania danych i zawartości z naszej Strony
 • - ulepszania układu graficznego i/lub treści naszej Strony
 • - weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania klikając na stronie w zakładkę "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmienia i usunąć. Klient niezarejestrowany może uzyskać dostęp do danych przechowywanych w sklepie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklepu z prośbą o ich udostępnienie. Może również zarządzać usunięcia jego danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

CENY

1. Wszystkie ceny podawane na stronie są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. Przy każdym produkcie podawana jest cena brutto (zawierająca 23% VAT)

 

ZAMÓWIENIA

1. Nasz Sklep umożliwia Klientom:

 • - składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
 • - uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty, w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania lub dostępności materiału do szycia.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

6. Zarejestrowany Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce "Moje konto". Zarejestrowani oraz niezarejestrowani klienci dostają informację na temat zamówień drogą mailową.

7. Tekst umowy przechowywany jest na stronie sklepu oraz przesyłany jest drogą mailową do klienta. Do tekstu umowy nie mają dostępu osoby postronne oraz nie jest on wykorzystywany w celach marketingowych.

 

DOSTAWA

 

1. Towar zamówiony w Naszym Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej. Nasz Sklep oferuje dostawę na terenie Polski lub innych krajów UE.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • - czas realizacji zamówienia (produkcja towaru, forma płatności, spakowanie paczki) i wynosi 1-5 dni roboczych.
 • - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.


3. Wraz z towarem wydawany jest wybrany przez klienta dokument sprzedaży- paragon.

4. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy sporządzić protokół szkody.

 

 

PŁATNOŚCI

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: przed wydaniem towaru klientowi:

 • - Przelew na rachunek bankowy za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub szybkiego e-przelewu(Realizowanego przez firmę FirstData).
 • - Osobiście - Płatność i odbiór produktów (po uprzednim telefonicznym umówieniu się na odbiór) pod adresem: Matiemi Kinga Nowicka ul. Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy rzeczy nie używanych oraz nie posiadających oznak użytkowania.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Matiemi Kinga Nowicka, ul. Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las, sklep@matiemi.eu, telefon: 790 432 423) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na Matiemi Kinga Nowicka, ul. Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Pliki do pobrania

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość konsument może złożyć przy wykorzystaniu następującego formularza w formacie MS Office DOC zwroty.doc lub w formacie Adobe PDF zwrot.pdf.

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr Tel: +48 790 432 423 oraz pod adresem email: sklep@matiemi.eu.

 

REKLAMACJA TOWARÓW

 

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Matiemi Kinga Nowicka ul.Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las NIP: 578 162 54 23. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez pracownika sklepu, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji wskazane jest napisanie odpowiedniej wiadomości poprzez email na adres sklep@matiemi.eu lub listu na adres: Matiemi Kinga Nowicka, ul. Sportowa 2c, 62-002 Suchy Las.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć formularz, który jest do pobrania w zakładce: Prawo do odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu. W przypadku jego braku, Sklep www.matiemi.eu dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w naszym systemie.

7. Sposób (Koszty) dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

 • - Dostarczenie towaru jest bezpłatne gdy towar jest niezgodny lub uszkodzony. 
 • - W przypadku niezasadności reklamacji klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia towaru.
 • - Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt www.matiemi.eu. o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

 

KLAUZULA SOLWATORYJNA

1. Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

2. Sklep www.matiemi.eu ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. Korzystanie z Naszego Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub
 • Opera Browser w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies lub
 • Chrome lub Safari z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.matiemi.eu, należy je wszystkie wyłączyć.

4. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakupy w sklepie. Jeżeli zostanie zmieniony Regulamin Klienci posiadający już konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie to przysługuje mu prawo do usunięcia konta.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych, mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów, jest Sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

7. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień powyżej.

8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej sklepu.

9. Kontakt:

Matiemi Kinga Nowicka
ul. Sportowa 2c
62-002 Suchy Las
NIP 578 162 54 23

mail: sklep@matiemi.eu

tel. kom. : +48 790 432 423